Ptáček

Mateřská škola Zborovice

AKTUALITY

Prosíme o omlouvání dětí na meilovou adresu:msstechovickaomluvy@seznam.cz


 Vážení rodiče.

Ukončujeme sběr víček pro Kristýnku Kačabovou. Její rodiče mají, bohužel, problém s výkupem. Pokud bychom v příštím roce pokračovali, budeme Vás včas informovat.

Děkujeme všem za nasbíraná víčka.

Kolektiv MŠ a Kačabovi


 

Výsledky dotazníkového šetření- červen 2017

Rozdané dotazníky: 106

Vrácené dotazníky: 36

  1. Spokojenost- s prostředím, s výukou, doporučení: 89,8%
  2. Výchova a vzdělání: sebedůvěra dítěte, strach z MŠ, těšení se, nucení do jídla, zvládaní nového, rozvoj estet. vnímání, rozvoj komunikace, rozvoj podnikavosti, spokojenost s nabídkou, učení se učit, aj.: 84,1%
  3. Vztahy- k Vám, k dítěti, děti mezi sebou: 79,6
  4. Váha Vašeho slova – zájem vedení, inform.o dítěti, o dění, pravidla, ochota pomoci:83,5
  5. Zázemí – strava, pitný režim, pobyt na čerstvém vzduchu, akce,  parkování:82,5%

Zpracovala firma Kalibro.

Originál k nahlédnutí u ředitelky školy

 


                       Vážení rodiče.

Vítáme Vás v novém školním roce 2017/2018.Těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi dětmi v pondělí 4.9.2017.

Upozorňujeme, že od toho dne je provoz naší MŠ upraven od 6,30 do 17,00 hodin.