Ptáček

Mateřská škola Zborovice

AKTUALITY

Vážení rodiče.

I letos jsme se přihlásili do soutěže sběru papíru s panem Popelou, kterou pořádá firma FCC group. V minulých letech se nám podařilo nasbírat dostatek papíru a dětem jsme za obdržené peníze pořídili výtvarné a metodické pomůcky a zaplatili jsme tvarování balónků při pasování předškoláků.

V soutěži i nadále pokračujeme, kontejner na papír je umístěn vpravo vedle vchodu. Takže noste papír, ať můžeme dětem opět něco pěkného koupit.

Děkujeme za spolupráci.


Prosíme o omlouvání dětí na meilovou adresu:msstechovickaomluvy@seznam.cz

Pokud dítě omluvíte na meilovou adresu školky, není zaručeno jeho včasné omluvení. Děkujeme.


Vážení rodiče, vzhledem k časté nemocnosti dětí a nezodpovědnosti některých rodičů, kteří nemocné děti do MŠ přivádějí, upozorňujeme na tento výňatek ze školního řádu naší MŠ:

  • rodič předává do MŠ dítě zcela zdravé, pedagogové mohou, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, nepřijmout dítě se silným nachlazením či infekčním onemocněním, sádrou a jinak omezeným pohybem
  • rodiče hlásí výskyt každého infekčního onemocnění v rodině pedagogovi, popřípadě ředitelce školy.
  • po vyléčení infekčního onemocnění, musí rodiče přinést potvrzení od lékaře
  • v mateřské škole není povoleno podávat dětem léky.

 


 

Informace k vánočnímu prázdninovému provozu mateřských škol zřízených

MČ Praha 10

 K vánočnímu prázdninovému provozu mohou být přijaty pouze děti, které jsou zapsány v některé z mateřských škol zřízených m. č. Praha 10.

Provoz zajišťuje mateřská škola Bajkalská 19/1534, Praha 10 ve dnech 27. - 28. 12. 2018 od 6:30 do 17:00 hod., 31. 12. 2018 od 6:30 do 15:30 hod.

Do 30. 11. 2018 rodiče oznámí ve své kmenové MŠ, že chtějí přihlásit dítě k prázdninovému provozu a požádají ředitelku o kopii evidenčního listu a přihlášku.

Ředitelství kmenové školy vyhotoví kopii evidenčního listu, na první stranu nahoru otiskne razítko mateřské školy a podpis odpovědné osoby. Předá rodiči společně s přihláškou, kterou si před vlastním zápisem do mateřské školy Bajkalská zákonný zástupce vyplní.

 Rodiče se dostaví k zápisu ve čtvrtek 6. 12. 2018 od 14:00 do 17:00 hod do mateřské školy Bajkalská 19/1534, Praha 10, která bude zajišťovat vánoční prázdninový provoz. Odevzdají vyplněnou přihlášku, předají potvrzenou kopii evidenčního listu, kterou si vyžádají na kmenové škole, zaplatí na místě stravné a dítě bude zapsáno. Mateřská škola zapisuje děti pouze do výše své kapacity.

 Za zapsané k prázdninovému provozu se považuje dítě, jehož rodiče odevzdali potvrzenou kopii evidenčního listu, přihlášku a zároveň zaplatili stravné.


 

Naše mateřská škola přijme paní uklízečku na plný úvazek. Nástup ihned.Pokud máte zájem přihlaste se u p. ředitelky.


 

Vážení rodiče,

upozorňujeme  na možnost využít finančních prostředků z projektu Aktivní město na nákup knih a na soutěžní kvíz vždy na začátku měsíce - ve slosování může být dětem navýšen počet bodů o 1000. 

Registrujte se na adrese www.aktivnimesto.cz


Vážení rodiče,
vítáme Vás i Vaše děti v novém školním roce 2018/19, který zahajujeme v pondělí 3. 9. 2018.
Variabilní symboly dětí pro stálé platební příkazy (stravné, školné) dostanete při nástupu do MŠ. Kdo nastupuje později,vyzvedne si je v prvním týdnu školního roku u p. školnice.

Seznamy dětí-rozdělení do tříd najdete na dveřích do šaten.
Těšíme se na Vás i Vaše děti.