Ptáček

Mateřská škola Zborovice

AKTUALITY

 


Vážení rodiče.

V soutěži s panem Popelou ve sběru papíru jsme za loňský školní rok nasbírali celkem 1780 kg papíru a umístili se na 48. místě z 91 účastníků. V rozpočítání na jednotlivé žáky to dělá 17,12 kg na jednoho a tím pádem krásné 47. místo.

Děkujeme všem a v soutěži pokračujeme i letos.


Vážení rodiče.

Z provozních důvodů bude 29.9.2017 naše MŠ uzavřena. Náhradní provoz zajišťuje naše odloučené pracoviště MŠ Rembrandtova. Z tohoto důvodu nahlaste do 22.9. ve svých třídách, zda máte zájem o umístění Vašeho dítěte na náhradní provoz.

                                                         Děkujeme za spolupráci.

 


UPOZORNĚNÍ

Začíná plavání pro předškoláky

Kde: Plavecký areál Hloubětín- Praha 10

Kdy: každý pátek od 8. 9. 2017 do 26.1.2018=18.lekcí

Co nejdříve své dítě závazně přihlašte ve své třídě u p. učitelek.

Ze třídy Ptáčat bude jezdit 15 dětí, ze třídy Ježečků 5 dětí.

Cena: 2160,-Kč – vybírá p. školnice od 4. 9. 2017

Kurz probíhá v čase od 10,15 do 11,00 hod.

Odjezd autobusem v 9,30 hod. ze zastávky MHD Štěchovická

Rodiče před zahájením kurzu dají p. učitelkám ofocenou kartičku pojišťovny, která jim bude na konci kurzu vrácena a podepíší souhlas.


 Třídní schůzky se konají ve čtvrtek 7.9.2017

U Berušek - od 12,30 hodin

V ostatních třídách - od 16,00 hodin.


                       Vážení rodiče.

Vítáme Vás v novém školním roce 2017/2018.Těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi dětmi v pondělí 4.9.2017.

Upozorňujeme, že od toho dne je provoz naší MŠ upraven od 6,30 do 17,00 hodin.

   


                                                                                                                                                 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROVOZU MŠ ŠTĚCHOVICKÁ

 školní rok 2017/2018

Provozní doba: 6,30 h - 17,00 h

Omlouvání nepřítomnosti dítěte tel. do 8.00h

Telefon do MŠ: 274 815 506

E-mail: msstechovickaomluvy@seznam.cz

msstechovicka@volny.cz

www.ms-stechovicka.cz

 

Platby:

  •  školné do 15. dne v měsíci převodem

na č.ú.: 030015 – 0292275339/0800

v.s dítěte – přiděleno nově k 4.9.2017 k vyzvednutí u p. školnice

Výše plateb školného: 780,-Kč / měs.

Kontrola plateb – pokladník:p. Hlavová

 

  •  stravné do 5.dne v měsíci

na č. ú.: 0292275339/0800

v.s. dítěte – přiděleno nově k 4.9.2017 k vyzvednutí u p. školnice

Výše plateb stravného: 850,-Kč/měs.

Vyúčtování stravného : pololetně

Kontrola plateb: vedoucí školní jídelny J.Chabová

 

Roční platba na akce MŠ /divadla aj./: 1000,-Kč

vybírá Rada rodičů přes pokladníka MŠ p. Hlavovou

 


Provoz MŠ Štěchovická

6.30 – 8.00       otevřeno – ranní příchod dětí – dozor pí. školnice

8.00 – 8.15       pí. učitelky dělají docházku pro ŠJ  

8.30                  školka se zamyká /DODRŽUJTE ČAS ODCHODU/

12.15 – 12.45 - otevřeno pro polední odchody – dozor pí. školnice

12.30                školka se zamyká /DODRŽUJTE ČAS ODCHODU/

14.45 – 16.50 - zaklapnuto, nutno zvonit na třídu – otevírání

                          bzučákem

17.00                provoz ukončen, MŠ se zamyká

 

Žádáme rodiče, aby děti vodili včas do školky.

Pozdní příchody ochuzují dítě o hry ve skupině nebo motivační, výtvarné a jiné činnosti.  

Učitelky v době do 8.15 hod zapisují docházku dětí pro ŠJ a do 8.30 hod ukončují hry a výše zmíněné činnosti, nemohou se  věnovat pozdě přicházejícím rodičům s dětmi. Po skončení her před svačinou cvičíme a není možno z bezpečnostních důvodů odcházet od dětí.

O návštěvě dítěte u lékaře včas informujte p. učitelku nebo p. školnici,případně zapište do sešitu, abychom vám zajistili otevření budovy.  

 Žádáme rodiče, aby z bezpečnostních důvodů  NEVPOUŠTĚLI CIZÍ OSOBY DO MŠ A DŮSLEDNĚ ZAVÍRALI VCHOD A ZAJIŠŤOVALI ZÁKLOPKOU BRANKU.

                                                                                                                 Děkujeme za pochopení.


V novém školním roce pokračujeme ve sběru víček pro Kristýnku a ve sběru papíru s panem Popelou.