Ptáček

Mateřská škola Zborovice

AKTUALITY

Vážení rodiče.

V šatnách máte k přečtení zápis ze schůzky, která se konala 6.11.2017.


Vánoční provoz pro mateřské školy zřízené městskou částí Praha 10

K vánočnímu prázdninovému provozu mohou být přijaty pouze děti, které jsou zapsány v některé z mateřských škol zřízených m. č. Praha 10.

Provoz zajišťuje

Mateřská škola Bajkalská 19/1534,

Praha 10

ve dnech 27. - 29. 12. 2017 od 6:30 do 17:00 hod.

 Do 1. 12. 2017 rodiče oznámí ve své kmenové MŠ, že mají zájem o vánoční provoz učitelkám ve třídě.

Rodiče se dostaví k zápisu v úterý 12. 12. 2017 od 14:00 do 17:00 hod

Odevzdají vyplněný zápisový list, předají potvrzenou kopii evidenčního listu, který si vyžádají na kmenové škole, zaplatí na místě stravné a dítě bude zapsáno.

Mateřská škola zapisuje děti pouze do výše své kapacity.

 Za zapsané k prázdninovému provozu se považuje dítě, jehož rodiče odevzdali zápisový list a zároveň zaplatili stravné.


Výsledky dotazníkového šetření- červen 2017

Rozdané dotazníky: 106

Vrácené dotazníky: 36

  1. Spokojenost- s prostředím, s výukou, doporučení: 89,8%
  2. Výchova a vzdělání: sebedůvěra dítěte, strach z MŠ, těšení se, nucení do jídla, zvládaní nového, rozvoj estet. vnímání, rozvoj komunikace, rozvoj podnikavosti, spokojenost s nabídkou, učení se učit, aj.: 84,1%
  3. Vztahy- k Vám, k dítěti, děti mezi sebou: 79,6
  4. Váha Vašeho slova – zájem vedení, inform.o dítěti, o dění, pravidla, ochota pomoci:83,5
  5. Zázemí – strava, pitný režim, pobyt na čerstvém vzduchu, akce,  parkování:82,5%

Zpracovala firma Kalibro.

Originál k nahlédnutí u ředitelky školy

 


                       Vážení rodiče.

Vítáme Vás v novém školním roce 2017/2018.Těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi dětmi v pondělí 4.9.2017.

Upozorňujeme, že od toho dne je provoz naší MŠ upraven od 6,30 do 17,00 hodin.