Ptáček

Mateřská škola Zborovice

AKTUALITY

 

Mateřská škola Štěchovická 4,  přijme 2 paní uklízečky na plný pracovní úvazek.

První  nástup ihned a druhá od 20.8.2018.

Informace na tel. 274 815 506 u ředitelky školy.


PRÁZDNINOVÝ PROVOZ pro školní rok 2017/18

K prázdninovému provozu mohou být přijaty děti, které jsou zapsány v některé z mateřských škol zřízených MČ Praha 10.

Rodiče se dostaví k zápisu do MŠ, která bude zajišťovat prázdninový provoz, odevzdají potvrzený zápis, zaplatí na místě školné a stravné a dítě bude zapsáno. MŠ zapisuje do výše své kapacity.

Za zapsané k prázdninovému provozu se považuje dítě, jehož rodiče odevzdali zápisový list a zároveň zaplatili školné a stravné.

Do 11. května 2018 rodiče oznámí ve své kmenové MŠ, kam chtějí své dítě přihlásit a požádají ředitelku (zástupkyni ředitelky) MŠ o kopii evidenčního listu a zápisový list na prázdninový provoz .

 

Prázdninový provoz MŠ 2018

2.7. – 13.7. 2018

MŠ Omská

16.7. – 27. 7. 2018

MŠ Omská

30.7. – 10.8. 2018

MŠ Hřibská

13.8. – 24. 8. 2018

MŠ Ve Stínu

27.8. – 31.8 2017

bez provozu

 Zápisy do MŠ na prázdninový provoz se konají

17. května MŠ Hřibská od 13 do 18 hodin.
22. května MŠ Ve Stínu od 13 do 18 hodin.
23. května MŠ Omská od 13 do 18 hodin.


 Elektronický předzápis

Vážení rodiče,

k letošnímu zápisu využijte elektronického předzápisu (od 3. 4. 2018 do 10. 5. 2018), který Vám i nám velmi usnadní a časově zkrátí proces zápisu Vašeho dítěte do mateřské školy.

Klikněte na tento odkaz: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/stechovicka
a předzapište se do naší mateřské školy. Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout a v den řádného zápisu přijďte s vytisknutou a vyplněnou žádostí a evidenčním listem (oboje potvrzené pediatrem), vyplněnou plnou mocí,rodným listem Vašeho dítěte a Vaším průkazem totožnosti do mateřské školy. Tím, že všechny potřebné údaje budeme mít již k dispozici, a tím, že si také můžete zarezervovat čas, kdy k zápisu dorazíte, bude celý průběh zápisu komfortnější.


Zápis do Mateřské školy Štěchovická

pro školní rok 2018-19

se koná 10. 5. 2018 od 13.00 do 18.00 hodin

(příjem vyplněné přihlášky k předškolnímu vzdělávání a evidenčního listu- oboje s potvrzením dětského lékaře a podepsané plné moci)

Dny otevřených dveří v MŠ se konají:

Úterý 24. 4. 2018 od 15.00 do 17.00 hodin

Středa 25. 4. 2018 od 15.00 do 17.00 hodin

(ve středu v 15.30 hodin- vystoupí klaun Pepino s „balónkováním“,

zveme všechny budoucí „žáčky“ naší školky na představení.

V oba dny budou podávány informace o školce.

Výdej přihlášek:

  • Elektronické podání žádosti o přijetí/ od 3.4. do 10.5.2018 /
  • Ve dnech otevřených dveří / 24.4.a 25.4.2018/
  • Dokumenty je možné stáhnout z webových stránek v sekci „Dokumenty“

Zápis:

  • V den zápisu do MŠ (10. 5. 2018, 13.00-18.00hodin) odevzdají zákonní zástupci vyplněnou žádost a evidenční list- oboje potvrzené lékařem a podepsanou plnou moc.
  • K zápisu se dostaví rodič i s dítětem (hodinu lze předem objednat při elektronickém podání žádosti).
  • U zápisu předloží zákonný zástupce občanský průkaz a rodný list dítěte a obdrží zápisové registrační číslo.
  • Cizinci přijdou k zápisu s překladatelem, předloží povolení k pobytu.
  • Náhled do spisu – 21. 5. 2018 v době od 13,00 do 15,00 hodin.

Děti jsou přijímány podle kritérií, nezáleží na čase, ve kterém se k zápisu dostaví.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn (pod registračním číslem) na vstupních dveřích do MŠ a na webových stránkách MŠ nejpozději do 30 dnů od přijetí přihlášky.

O přijetí i nepřijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení, rozhodnutí o nepřijetí dítěte obdrží zákonní zástupci poštou; rozhodnutí o přijetí budou předána na schůzce pro přijaté děti konané dne 18. 6. od 16.00 hodin.


Kritéria zápisu 2018/2019

Kritérium

Počet bodů

Trvalý pobyt na území MČ Praha 10

15

Věk dítěte 5 let (1.9.2012 – 31.8.2013)

20

Věk dítěte 4 roky (1.9.2013– 31.8.2014)

15

Věk dítěte 3 roky (1.9.2014-31.8.2015)

10

Věk dítěte 3 roky mínus (1.9.2015-31.12.2015)

5


Vážení rodiče.

I letos se Vaše děti zůčastní výtvarné soutěže, které pořádá Europark Štěrboholy. Do soutěže jsme poslali 4 nádherně vyzdobené tulipány, které můžete vidět do 8.4. v Europarku. V letošním ročníku hlasují o vítězi prodavačky a prodavači v Europarku a odborná porota. Takže se můžete jet do Europarku podívat. A kdo nemůže- koukněte do  společných fotografií.


Škola v přírodě pro přihlášené děti se uskuteční v termínu od 11.6. do 15.6. ve Špindlerově Mlýně.

O dalších podrobnostech budete včas informováni.


Prosíme o omlouvání dětí na meilovou adresu:msstechovickaomluvy@seznam.cz

Pokud dítě omluvíte na meilovou adresu školky, není zaručeno jeho včasné omluvení. Děkujeme .


                       Vážení rodiče.

Vítáme Vás v novém školním roce 2017/2018.Těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi dětmi v pondělí 4.9.2017.

Upozorňujeme, že od toho dne je provoz naší MŠ upraven od 6,30 do 17,00 hodin.